}

ES fondu ziņojumi 2014-2020

Sadaļā uzskaitīti ziņojumi, kurus regulāri sniedz FM kā ES fondu vadošā iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai pēc institūciju pieprasījumiem, kā arī regulārie ziņojumi, kurus ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas iesniedz vadošajā iestādē.

FM kā ES fondu vadošās iestādes ziņojumi

Saturs

Informācijas sniegšanas regularitāte, termiņi Adresāts Pamatojums, piezīmes
Informatīvie ziņojumi par ES fondiem

Divas reizes gadā (līdz 1.martam un 1.septembrim)

Operatīvie - reizi mēnesī (pēdējā nedēļā)

Ministru kabinets (MK)

MK protokollēmumi, uzdevumi
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 21.12.2016. sēdes uzdevums (pirmais ziņojums, kas iesniegts citā formātā, ir pieejams šeit).
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija SPIRK 24.01.2019. vēstule Nr.142.9/12-3-13/19 (ziņojumus par periodu no 31.12.2015. līdz 31.12.2018. skatīt šeit)
Darbības programmas gada īstenošanas un noslēguma ziņojums Reizi gadā (līdz 31.maijam., 2017. un 2019.g.- līdz 30.jūnijam) Eiropas Komisija (EK)

EK regulas 1303/2013 50., 111. pants,

MK 24.02.2015. noteikumu Nr.108 6.punkts

Stratēģiskie progresa ziņojumi par Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam īstenošanu Divas reizes plānošanas periodā (līdz 31.08.2017. un līdz 31.08.2019.)   Eiropas Komisija (EK) EK regulas 1303/2013 52.pants 

 

Citu iestāžu ziņojumi

 Informācijas veids un saturs

 Sagatavotājs

 Sniegšanas regularitāte, termiņi

 Pamatojums, piezīmes

Analīzes kopsavilkums Par HP koordināciju atbildīgās institūcijas Līdz 2017., 2019. un 2025.gada 20.martam MK 24.02.2015. not.Nr.108 7.punkts (MK 10.07.2018. noteikumu Nr. 404 redakcijā)
Analītiskais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās teritorijās"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Reizi gadā (līdz 30.jūnijam) MK 01.07.2014. noteikumu nr.367 5.3.apakšpunkts
Vadošās iestādes 2015.gada 29.decembra vadlīniju Nr.2.6. 9.2.apakšpunkts
 Ziņojums par specifisko atbalsta  mērķu ieviešanas gaitu  Atbildīgā iestāde  Reizi gadā (līdz 10.februārim) - pēdējais ir par 2017.gadu MK 24.02.2015. noteikumu Nr.108 7.2.apakšpunkts (svītrots ar 10.07.2018. noteikumiem Nr. 404)
Ziņojums par prioritāro virzienu ieviešanas progresu  Sadarbības iestāde  Reizi gadā (līdz 1.februārim) - pēdējais ir par 2017.gadu MK 24.02.2015. not.Nr.108 7.1.punkts (svītrots ar 10.07.2018. noteikumiem Nr. 404)
Ziņojums par integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasēm ITI pašvaldības

Reizi gadā (līdz 1.februārim) - pēdējais ir par 2016.gadu

Deleģēšanas līguma 33.punkts (svītrots ar līgumu grozījumiem 2017.g.)

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 6. janvārī
Uz augšu