}

Vispārīgā informācija

 

Revīzijas iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments. Revīzijas iestādes galvenais uzdevums ir sniegt neatkarīgu un objektīvu atzinumu par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti un deklarēto izdevumu likumību un pareizību. 

Vienotā revīzijas stratēģija ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas periodam

Revīzijas stratēģija ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam

Revīzijas iestādes plāni

Gada kontroles ziņojumi Eiropas Komisijai

Revīzijas iestādes īstenotie projekti

Eiropas Savienības fondu revīzijas iestādes misija ir sniegt pārliecību par ES fondu un ieguldījumu efektīvu un mērķtiecīgu apguvi, lai nodrošinātu investīciju ieplūdi Latvijā.

Finanšu ministrija kā revīzijas iestāde 2007. – 2013. gada plānošanas periodā atbild par revīziju šādām Latvijai apstiprinātām ES fondu darbības programmām:

  • Eiropas Sociālā fonda (ESF) “Cilvēkresursi un nodarbinātība”;
  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) “Uzņēmējdarbība un inovācijas”;
  •  ERAF un Kohēzijas fonda (KF) darbības programmu “Infrastruktūra un pakalpojumi”.   

 

2007.-2013. gada plānošanas perioda institucionālais ietvars

Jaunajā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā Finanšu ministrija kā revīzijas iestāde atbild par revīziju Latvijai apstiprinātu ESF, ERAF un KF darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība”. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda institucionālais ietvars

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 24. februārī
Uz augšu