}

2004.-2006.g. plānošanas periods

2004.-2006.g. plānošanas periodā Latvija īstenoja iespēju izmantot ES sniegto finanšu palīdzību ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai un stabilitātei, saņemot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu palīdzību, kā arī platības maksājumu un papildus valsts tiešo maksājumu veidā lauksaimniekiem (papildu informācija - Zemkopības ministrijā), un vēl ar Kopienas iniciatīvu EQUAL un INTERREG starpniecību un uz individuālo projektu pieteikumu pamata.

2004.-2006.g. plānošanas periodā Finanšu ministrija adminstrēja šādus ES fondus:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
attīstības un dzīves līmeņa atšķirību mazināšanai reģionos. Finansējums galvenokārt bija paredzēts infrastruktūras, ražošanas un MVU attīstībai.

   
 

Eiropas Sociālais fonds (ESF)
diskriminācijas un nevienlīdzības samazināšanai darba tirgū. Investīcijas izglītības sistēmā, profesionālajā izglītībā un nodarbinātības veicināšanā

   
  Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF)
lauksaimniecības pārstrukturēšanas atbalstam un lauku attīstības veicināšanai. Papildu informācija - Zemkopības ministrijā, Lauku atbalsta dienestā.
   

 

 


 

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (ZVFI)
izveidots 1993.gadā ar mērķi nodrošināt strukturālos pasākumus zivsaimniecības un ūdenssaimniecības nozarē, kā arī šīs produkcijas apstrādi rūpniecībā un tirdzniecībā. Papildu informācija - Zemkopības ministrijāLauku atbalsta dienestā un Valsts Zivsaimniecības pārvaldē.


Kohēzijas fonds (KF)
liela mēroga infrastruktūras attīstības pasākumu (projektu) vides aizsardzības un transporta jomā finansēšanai. Fonds sniedz finansiālu ieguldījumu projektiem, lai sasniegtu ES noteiktos mērķus vides un transporta jomās, īstenotu ES politikas un sasniegtu direktīvās noteiktās prasības.
Vairāk par Kohēzijas fondu

Šajā sadaļā pieejams 2004.-2006.g. un 2007.-2013.g. plānošanas perioda finanšu perspektīvas salīdzinājums.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 4. jūlijā
Uz augšu