}

Vadlīnijas

N.p.k.

 

Dok. nr.

Dok.

Datums

Plānots aktualizēt

Vienkāršotās izmaksas

1.1.

Vadlīnijas par vienkāršoto izmaksu izmantošanas iespējām un to piemērošana Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam ietvaros

1.1.

vadlīnijas

25.03.2022.

 

1.2.

Informatīvs apkopojums par ES līmeņa likmēm, kas piemērojamas Latvijā

 

informatīvais materiāls

28.03.2022.

 

1.3.

Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam  īstenošanai

 

metodika

27.02.2023.

 

1.4.

Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam īstenošanai

4.2.

metodika

20.03.2023.

 
1.5. Atbildīgo iestāžu izstrādātās vienkāršoto izmaksu metodikas
 

Vienas vienības izmaksu likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.2.3. “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” pasākuma 2.2.3.6. “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” īstenošanai

2.2.3.6. metodika 18.05.2023.  
Attiecināmās izmaksas ES fondu projektos

2.1.

Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gada plānošanas periodā

1.2.

vadlīnijas

metodika

25.08.2022.

 
Komunikācijas prasības

3.1.

ES fondu 2021.-2027. gada un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas

 

 

vadlīnijas

komunikācijas plāna veidne

ppt paraugs

Dokumentu paraugs

Logo latviešu valodā

Logo angļu valodā

28.11.2022.

 

Projektu atlases

4.1.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda plus, Kohēzijas fonda un Taisnīgas pārkārtošanās fonda projektu iesniegumu atlases metodika 2021.–2027.gadam

3.1.

metodika

26.01.2023.

 

Uzraudzība

5.1.

Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu investīciju uzraudzības sistēmas vienotus pamatprincipus 2021.-2027. gada plānošanas periodā

1.5.

vadlīnijas

06.04.2023.

 

Ministru kabineta noteikumu izstrāde par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu

6.1.

Vadlīnijas Ministru kabineta noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu izstrādei Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas periodā

1.4.

vadlīnijas

30.05.2023.

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 30. maijā
Uz augšu