}

Uzraudzības komiteja

Uzraudzības komiteja ir lielākais un svarīgākais forums Latvijā, kurā tiek izskatīti būtiskākie jautājumi un pieņemti lēmumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, uzraudzību, vadības sistēmu un stratēģiju.

Uzraudzības komiteja noteiktos pienākumus un funkcijas veic atbilstoši noteiktajam:

Uzraudzības komiteju vada vadošās iestādes vadītājs un tās sastāvā ir iekļauti pārstāvji no vadošās iestādes, atbildīgajām iestādēm, sadarbības iestādes, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes, kā arī  no biedrībām un nodibinājumiem.

2021.-2027. plānošanas periodā Uzraudzības komitejai ir izveidotas sešas apakškomitejas:

  • politikas mērķa “Viedāka Eiropa” apakškomiteja

  • politikas mērķa “Zaļāka Eiropa” apakškomiteja

  • politikas mērķa “Savienotāka Eiropa” apakškomiteja

  • politikas mērķa “Sociālāka Eiropa” apakškomiteja

  • politikas mērķa “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa” apakškomiteja

  • politikas mērķa “Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīcijas” apakškomiteja.

 

UZRAUDZĪBAS KOMITEJAS (UK) UN APAKŠKOMITEJU (AK) SĒŽU INDIKATĪVAIS LAIKA GRAFIKS 2023. GADAM

 

*Ja līdz 02.02.2023. netiks izveidotas 2021-2027 plānošanas perioda Uzraudzības komitejas apakškomitejas, 2021.-2027. plānošanas perioda kritērijus, kā līdz šim, plānots izskatīt 2014.-2020. plānošanas perioda apakškomiteju ietvaros, pieaicinot jaunās institūcijas no 2021.-2027. plānošanas perioda Uzraudzības komitejas institucionālā sastāva. Pēc 2021.-2027. plānošanas perioda apakškomiteju institucionālā sastāva apstiprināšanas: 2014.-2020 plānošanas perioda apakškomitejās tiks skatīti tikai 2014.-2020. plānošanas perioda jautājumi, ja būs nepieciešams.

 

Kontaktpersona:

Liena Dzelzkalēja
Finanšu ministrijas
Eiropas Savienības fondu investīciju pārvaldības departamenta

Eiropas Savienības fondu investīciju ziņojumu nodaļas
vecākā eksperte

tel. 20260109

e-pasts: liene.dzelzkaleja@fm.gov.lv

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 30. maijā
Uz augšu