}

Uzlabo fondus!

Lai ES fondu apguves sistēmas vienkāršošana notiktu pēc iespējas efektīvi, ES fondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda) finansējuma saņēmēji tiek aicināti izteikt uz personisko pieredzi balstītus priekšlikumus, kas ļautu uzlabot fondu apguvi, kā arī veicinātu sekmīgu un ērtu projektu sagatavošanu un īstenošanu. Savu viedokli par iespējām vienkāršot ES fondu ieviešanu aicinām sūtīt uz e-pasta adresi:

esfondi@fm.gov.lv.

Finanšu ministrija izteiktos ierosinājumus izvērtēs un iespēju robežās ņems vērā turpmāko ES fondu vienkāršošanas pasākumu ietvaros.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 23. septembrī
Uz augšu