}

Specifiskie atbalsta mērķi

▼ Meklēt specifiskos atbalsta mērķus ▼
Lejupielādēt
 Nr.  Prioritārie virzieni, specifiskā atbalsta mērķa, pasākuma nosaukums  Projektu
skaits
1.   Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
2.   IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
3.   Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja
4.   Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs
5.   Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
6.   Ilgtspējīga transporta sistēma
7.   Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
8.   Izglītība, prasmes un mūžizglītība
9.   Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
10.   Tehniskā palīdzība “ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai“
11.   Tehniskā palīdzība “ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai”
12.   Tehniskā palīdzība “KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai”
13.   
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu