}

Sadarbība

Revīzijas iestādes sadarbība ar Eiropas Komisiju norisinās ar zemāk minēto institūciju starpniecību

 

  • Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts (DG EMPL) un Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts (DG REGIO)
  • Sagatavots Gada kontroles ziņojums, balstoties uz ES fondu administrējošo iestāžu darba izvērtējumu. Pamatojoties uz ziņojumu, tā sniedz atzinumu Eiropas Komisijai (EK).
  • Piedalās ikgadējās divpusējās sanāksmēs ar EK;
  • Nodrošina regulāru komunikāciju ar EK un tās pārstāvību dažādās darba grupās, kurās piedalās arī citu valstu ES fondu revīzijas iestādes;
  • Kopā ar EK un dalībvalstīm pastāvīgi meklē risinājumus pēc iespējas labākai praksei auditu tehnikā;
  • Nodrošina regulāru elektronisku saziņu ar EK par aktuāliem jautājumiem.

Latvijā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā bijusi viena un 2007. – 2013. gada plānošanas periodā kopā bijušas 11 EK auditoru vizītes:

  • Tajās novērtēta ES fondu ieviešana un uzraudzība, kā arī sniegti ieteikumi ES fondu revīzijas iestādes darbības uzlabošanai;
  • Identificēti riski, kas jāņem vērā, lai nodrošinātu efektīvāku ES fondu uzraudzību;

ES fondu revīzijas iestādei ir veiksmīgi izdevies ieviest ieteikumus un uzlabot savu darbu, kā rezultātā EK savu uzticību ES fondu revīzijas iestādei paudusi arī rakstiski.   

  • Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments kopš 2002. gada pilda Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (AFCOS) funkcijas.

Sīkāka informācija lasāma šeit

 

Revīzijas iestādes sadarbība ar Revīzijas palātu 

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) galvenais sadarbības partneris Latvijā ir Valsts kontrole, ES fondu revīzijas iestāde rūpīgi seko līdzi revīziju gaitai. Tāpat revīzijas iestāde nepieciešamības gadījumā piedalās arī vizītēs projektu īstenošanas vietās. Finanšu ministrija kā ES fondu Revīzijas iestāde sniedz atbalstu ERP tieši, gan Valsts kontrolei.

2007.–2013. un 2014.–2020.gada plānošanas perioda laikā Eiropas Revīzijas palāta (ERP) katru gadu ir veikusi ticamības deklarācijas revīzijas. Revīzijās:

Izlases veidā tiek apmeklētas konkrētas dalībvalstu projektu īstenošanas vietas;

Gandrīz katru gadu ir apmeklēti arī Latvijā īstenotie projekti;

Līdz šim ERP Latvijā ES struktūrfondu un Kohēzijas fondā nav konstatējusi būtiskus pārkāpumus;

ERP Latvijā ir veikusi vairākus specifiskus auditus. Tajā skaitā 2012. un 2017.gadā ERP vizītes laikā veica Latvijas Revīzijas iestādes novērtējumu. Secinājums bija pozitīvs;

2014.gadā tika veikts horizontālais iepirkumu sistēmas novērtējums. Izlasē tika iekļauta arī Latvija. Attiecībā uz Latviju sistēmiski trūkumi netika konstatēti.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 8. janvārī
Uz augšu