}

Sabiedriskās apspriedes

Strādājot pie Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas 2021. - 2027. gadam un Atveseļošanas fonda plāna pilnveides, Finanšu ministrija aicināja sociālos un sadarbības partnerus, kā arī citus interesentus piedalīties atkārtotās tematiskajās diskusijās, lai pārrunātu plānotos ieguldījumus turpmākajos gados. Lai nodrošinātu pārskatāmu un savstarpēji papildinošu investīciju loģiku, šoreiz tematiskās diskusijas tika organizēts kopā par abiem plānošanas dokumentiem, tās tematiski sadalot pa ieguldījumu jomām.

Datums Laiks Atbalsta joma Diskusijas materiāli un kopsavilkumi 
8. marts 10:00-12:00 Digitalizācija Saite
8. marts 13:00-15:00 Ekonomikas attīstība

Saite

8. marts 15:30-17:00 Likuma vara Saite 
10. marts 9:00-11:30 Veselība Saite
10. marts 12:00-14:30 Nevienlīdzības mazināšana Saite
12. marts 10:00-12:00
13:00-15:00
Klimats un transports Saite

 

Lai nodrošinātu visaptverošu partneru un sabiedrības iesaisti, ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas (turpmāk – DP) publiskās apspriešanas ietvaros*, Finanšu ministrija sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām – politikas veidotājiem organizēja tematiskās diskusijas par DP plānotajām investīcijām. Pēc iespējas kvalitatīvu saturisku diskusiju nodrošināšanai, par katru politikas mērķi tika plānota atsevišķa diskusiju sesija. Ņemot vērā aktuālo epidemioloģisko situāciju, lai pēc iespējas sekmētu visu interesantu iesaisti un līdzdalību, diskusijas tika organizētas attālināti, MS Teams platformā.

Datums Diskusija
28.augusts

9:00–12:00
2.politikas mērķis “Zaļāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām, veicinot tīru un taisnīgu enerģētikas pārkārtošanu, “zaļas” un “zilas” investīcijas, aprites ekonomiku, pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku novēršanu un pārvaldību”

Izņemot 2.3.prioritāti “Ilgtspējīga mobilitāte”

13:00–16:00
3.politikas mērķis “Ciešāk savienota Eiropa, uzlabojot mobilitāti un reģionālo IKT savienotību”
Kā arī 3.politikas mērķa 2.3.prioritāte “Ilgtspējīga mobilitāte”

Diskusijas kopsavilkums

3.septembris

09:00–12:00

1.politikas mērķis “Viedāka Eiropa, veicinot inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas”

Diskusijas kopsavilkums 

13:00–16:00
4.politikas mērķis “Sociālāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru”
4.1.prioritāte “Veselības veicināšana un aprūpe”
4.2.prioritāte “Izglītība, prasmes un mūžizglītība”, kā arī bērnu pieskatīšana un aprūpes organizēšana

Diskusijas kopsavilkums

4.septembris

10:00–13:00
4.politikas mērķis “Sociālāka Eiropa, īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru”
4.3.prioritāte “Nodarbinātība un sociālā iekļaušana”

Diskusijas kopsavilkums

7.septembris

13:00–15:00
5.politikas mērķis “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”

Diskusijas kopsavilkums 

Materiāli atrodami arī ES fondu Uzraudzības komitejas e-portfelī: https://komitejas.esfondi.lv/SitePages/Home.aspx -> UK e-portfelis 2021-2027 -> Plānošanas dokumenti -> Darbības programmas projekta Latvijai 2021.-2027. Sabiedriskā apspriešana.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 23. jūlijā
Uz augšu