}

Sabiedrības informētība un citi pētījumi

 

Nr.

Temats

Autors

Dok.

Publicēts

2014.-2020.g. plānošanas periods
1.

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2022. gadā

SIA "Latvijas Fakti"

izvērtējums
anotācija

prezentācija

16.12.2022.
2.

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2021. gadā

SIA "Latvijas Fakti"

izvērtējums
anotācija

prezentācija

17.12.2021.
3.

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2020. gadā

SIA "Latvijas Fakti"

izvērtējums
anotācija

prezentācija

17.12.2020.
4.

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2019. gadā

SIA "Latvijas Fakti"

izvērtējums
anotācija

prezentācija

12.12.2019.
5.

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2018. gadā

SIA "Latvijas Fakti"

izvērtējums
anotācija

12.12.2018.
6.

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2017. gadā

SIA "Latvijas Fakti"

izvērtējums
anotācija

12.12.2017.
7.

Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2016. gadā

SIA "Latvijas Fakti"

izvērtējums
anotācija

12.12.2016.

 

Nr.

Temats

Autors

Dok.

Publicēts

2014.-2020.g. plānošanas periods
1. 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015. - 2023. gadam ieviešanas efektivitātes vidusposma (mid-term) izvērtējums

SIA "SAFAGE Baltija"

izvērtējums

anotācija

prezentācija

21.05.2020
2.

Tiešsaistē esošās ES fondu informācijas satura un www.esfondi.lv pārlūkošanas statistikas analīze

SIA “Cube Aģentūra”

analīze

prezentācija

14.12.2018.
3.

Tirgus nepilnību analīze. Finansējuma pieejamības ex-ante novērtējums.

EM

pdf 31.03.2015.
4.

Atskaite par apmācībām risku vadībā Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda ietvaros
(Apmācību veikšanas laiks 16.09.2014.-05.11.2014.)

SIA "KPMG Baltics"

 pdf

27.11.2014.

 

Nr.


Temats
                                                                                                                                   

Autors


Dok.
                

Publicēts

2007.-2013.g. plānošanas periods
1.

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 06.11.2015. līdz 17.11.2015.)

SIA "Latvijas Fakti"

pdf 18.12.2015.
2.

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 07.11.2014. līdz 17.11.2014.)

SIA "Latvijas Fakti"

 pdf 11.12.2014.
3. Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 08.11.2013. līdz 18.11.2013.)

SIA "Latvijas Fakti"

pdf 07.01.2014.
4. Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 10.11.2012. līdz 22.11.2012.)

SIA "Latvijas Fakti" 

pdf 11.12.2012.
5. Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 25.11.2011. līdz 05.12.2011.)

SIA "Latvijas Fakti"

pdf 20.12.2011.

6.

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 08.02.2010. līdz 18.02.2010.)

SIA "Latvijas Fakti"

pdf

25.03.2010.

7.

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 05.12.2008. līdz 17.12.2008.)

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

pdf

20.01.2009.

 

Nr.

Temats

Autors

Dok.

Publicēts

2007.-2013.g. plānošanas periods
1.

Eiropas Savienības fondu komunikācijas pasākumu noslēguma (ex-post) izvērtējums saskaņā ar Valsts stratēģisko ietvardokumentu 2007. – 2013.gada periodam

Ex-post evaluation on the efficiency of the communication measures of EU funds priorities, measures and activities for the 2007 - 2013

SAFEGE Baltija

 Ziņojums
pdf 
Anotācija
pdf 
Summary
pdf

 07.12.2015.
2.

2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) komunikācijas pasākumu izvērtējums

Mid term evaluation on the efficiency of the communication measures of EU funds priorities, measures and activities for the 2007 - 2013

SAFEGE Baltija

Ziņojums
pdf 
Summary
pdf

30.11.2011. 

3.

Problēmjautājumi, kas saistīti ar publisko iepirkumu procedūru ES fondu finansētajos projektos

External expertise on questions regarding public procurement procedure in EU funds projects

Zvērinātu advokātu birojs "Kronbergs & Čukste" 

pdf 

09.2011. 

 4.

Centralizētais Eiropas Savienības fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums
(Aptaujas veikšanas laiks no 2011.gada februāra līdz martam)

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

pdf

12.04.2011.

5.

Centralizētais Eiropas Savienības fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums

 SIA “Latvijas Fakti”

 pdf

15.12.2009.

 

Nr.

Temats

Autors

Dok.

Publicēts

2004.-2006.g. plānošanas periods

1.

Sabiedrības informētība par ES struktūrfondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 08.12.2007. līdz 20.12.2007.)

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

pdf

01.02.2008.

2.

Sabiedrības informētība par ES struktūrfondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 10.11.2006. līdz 20.11.2006.)

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

pdf

11.01.2007.

3.

Sabiedrības informētība par ES struktūrfondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 14.10.2005. līdz 25.10.2005.)

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

pdf

22.11.2005.

4.

Sabiedrības informētība par ES struktūrfondu līdzekļu apguvi Latvijā
(Aptaujas veikšanas laiks no 04.12.2004. līdz 18.12.2004.)

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

pdf

26.01.2005.

 

Citi pētījumi un izvērtējumi

Nr.

Temats

Autors

Dok.

Publicēts

2004.-2006.g. plānošanas periods

1.

Pašvaldību pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu apgūšanā un nākotnes investīciju virzienu apzināšana

SIA "Baltijas Konsultācijas"
AS "SEB Latvijas Unibanka"

pdf

10.07.2006.

2.

ES struktūrfondi un teritoriju attīstība Latvijā

SIA "PKC" - pašvaldību konsultāciju centrs

 Skatīt

28.11.2005.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 13. janvārī
Uz augšu