}

Risku pārvaldība

 

N.p.k.

 Nosaukums

Dokuments

Sagatavošanas datums

1.

Risku pārvaldības stratēģija 2014.-2020. gada plānošanas periodā

Stratēģija

17.12.2019.

2. 

Metodika ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu  risku pārvaldībai vadošajā iestādē

Metodiskie norādījumi

23.02.2017.

3.

Metodiskie norādījumi specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā

Metodiskie norādījumi
2.pielikums Risku reģistra forma
05.12.2017.

4.

Pasākumu plāns krāpšanas un korupcijas risku mazināšanai ES fondos 2014.-2020. gada plānošanas periodā

pasākumu plāns

pasākumu plāns

pasākumu plāns

28.08.2019

22.06.2017.

03.05.2016.

5.

Eiropas Komisijas vadlīnijas krāpšanas riska novērtēšanai un efektīvu un samērīgu 
krāpšanas apkarošanas pasākumu ieviešanai
Norādījumi
1.pielikums
Riska novērtēšanas rīks
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
16.06.2014.

6.

EK izstrādāta rokasgrāmata „Krāpšana publiskajos iepirkumos – praktisko piemēru un „sarkano karogu” apkopojums” rokasgrāmata (EN) 2017.gads

7.

Eiropas Komisijas vadlīnijas par izvairīšanos no interešu konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu Norādījumi

07.04.2021.

 

Svarīgi!

Informējam, ka no 2018.gada sadarbības iestāde, kuras funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, projektu pārbaudēs sāks izmantot Eiropas Komisijas izstrādāto risku noteikšanas rīku ARACHNE, kura ietvaros tiek apstrādāta projektu iesniedzēju, atbalsta saņēmēju un to saistīto personu ārējās datubāzēs pieejami dati, ar mērķi identificēt dažādus riska indikatorus.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 12. aprīlī
Uz augšu