}

Revīzijas iestādes kontakti

Vārds, uzvārds  Amats  Kontaktinformācija Specializācija
Nata Lasmane Departamenta direktore

67-095-669, Nata.Lasmane@fm.gov.lv

Revīzijas iestādes vadītāja
AFCOS vadītāja
Anda Štegmane Departamenta direktores vietniece 67-095-476,  Anda.Stegmane@fm.gov.lv

Sadarbība ar Eiropas Komisiju par migrācijas un iekšlietu politikas fondiem (DG HOME)

Olga Guza Departamenta direktores vietniece 67-083-864,  Olga.Guza@fm.gov.lv AFCOS funkcija
Iekšējie normatīvi
Kvalitātes kontrole
Ilze Krūzīte  Vecākā auditore 67-095-664, Ilze.Kruzite@fm.gov.lv Sniegt administratīvo un informatīvo atbalstu Revīzijas iestādes vadītājai un auditoriem ES un ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos, elastīga informācijas aprites un sadarbības nodrošināšana ministrijas iekšienē un ārpus tās
Agnese Abula

Vecākā eksperte

67-095-580,  Agnese.Abula@fm.gov.lv Finanšu instrumenti
Kontu slēgumu auditi
Vienkāršoto izmaksu pārbaužu metodes
Inese Brēmane Vecākā eksperte 67-095-653,  Inese.Bremane@fm.gov.lv Gada kontroles ziņojums SF
Revīzijas stratēģija SF
Dalībvalsts pozīcijas
Iekšējo un ārējo normatīvo aktu komentēšana un izstrāde
Marita Markvevica-Boiko Vecākā eksperte 67-083-971,  Marita.Markvevica-Boiko@fm.gov.lv Sistēmu auditi
Vienkāršoto izmaksu pārbaužu metodes
Inguna Kaupuža Vecākā eksperte 67-095-626,  Inguna.Kaupuza@fm.gov.lv Darbību revīziju auditu plānošana un koordinācija
Darbību revīziju metodes

Aleksejs Čekalovs

Vecākais eksperts 67-083-917,  Aleksejs.Cekalovs@fm.gov.lv Iepirkumi
Valsts atbalsts
Svetlana Kravčinska

Vecākā eksperte

67-083-967, Svetlana.Kravcinska@fm.gov.lv IT jautājumi
Agnese Kadiģe

Vecākā eksperte

67-083-892, Agnese.Kadige@fm.gov.lv

Atveseļošanas fonda auditi
Lelde Bikovska

Jaunākā eksperte

27834995, Lelde.Bikovska@fm.gov.lv

 

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 30. decembrī
Uz augšu