}

Prezentācijas

Prezentācija "Mācību materiāls skolēniem par ES fondiem - Viena stunda ar ES naudu" (17.12.2021.)

Prezentācija "ES fondu ieviešanas aktualitātes" (27.04.2021 Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē)

Prezentācija “Eiropas Komisijas vadlīnijas investīcijām Latvijā 2021-2027” (17.04.2019. Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā prezentācija CFLA ES fondu projektu labās prakses seminārā)

Prezentācija “Kohēzijas politika Latvijā pēc 2020.gada” (11.04.2019. Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā)

Prezentācija “Cohesion Policy investments in 2021-2027” (11.04.2019. Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā)

Prezentācija “ES fondu investīciju vidusposma izvērtējums 2014.-2020.gada plānošanas periodā, aktualitātes projektu ieviešanā” (11.01.2019. Saeimas Eiropas lietu komisijā)

Prezentācija “ES fondu ieviešanas aktualitātes” (23.11.2018. Atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes gada sanāksmē)

Prezentācija “Latvijas interešu aizstāvība – Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēma un Kohēzijas politika pēc 2020. gada” (01.11.2018.)

Prezentācija “Kohēzijas politikas ES fondu investīciju aktualitātes” (03.10.2018. Saeimas Eiropas lietu komisijā)

Prezentācija “Finanšu disciplīnas pasākumi Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020 perioda investīciju sekmīgai ieviešanai” (28.08.2018. LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde)

Prezentācija “Kohēzijas politikas ES fondu 2014 -2020 perioda investīciju ieviešana” (25.07.2018.)

Prezentācija “Kohēzijas politikas ES fondu investīciju aktualitātes” (25.10.2017. Saeimas Eiropas lietu komisijā)

Prezentācija “Kohēzijas politikas ES fondu investīciju aktualitātes” (01.07.2017.)

Prezentācija “Kohēzijas politikas ES fondu investīciju ieviešanas aktuālais statuss” (19.04.2017. Saeimas Eiropas lietu komisijā)

Prezentācija "ES fondu 2014.-2020.gadu perioda «Lielie» projekti & Citu finansiāli apjomīgāko projektu piemēri" (17.01.2017. Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā)

Prezentācija Cohesion Policy EU funds 2014-2020 investments in Latvia (data till 30.09.2016.)

Prezentācija "Kohēzijas politikas ES fondu investīciju aktualitātes" (10.02.2016. Saeimas Pieprasījumu komisijā)

Prezentācija "ES fondu investīciju progress līdz 28.02.2015."

Prezentācija "Kohēzijas politikas ES fondu investīcijas progresa informācija uz 31.10.2014."

Prezentācija "EU Funds investments and projections, preparation for the 2014-2020 period"

Prezentācija "Annual Examination Meeting OP "Entrepreneurship and Innovation" OP "Infrastructure and Services""

Prezentācija "2013.gada 1.oktobra gadskārtējā sanāksme (Annual Evaluation Meeting) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda (turpmāk – DG REGIO) ieviešanas jautājumiem"

Prezentācija "ES fondu 2007.-2013. perioda investīcijas" 

Prezentācija "Par neapgūto ES fondu 2007.-2013. periodā līdzekļu apjomu un priekšlikumu izstrāde par līdzekļu pārdali"

Prezentācija "EU Funds investments and projections, preparation for the 2014-2020 period"

Prezentācija "Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešana Latvijā"

Prezentācija "Likumprojekta "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums" sabiedriskā apspriede"

Prezentācija „Jaunais regulējums pasūtītāja finansētiem projektiem” (2013.gada 4.jūnija MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” piemērošana) 

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 16. decembrī
Uz augšu