}

Projektu piemēri

Projekts: Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros

Projekta dati

Vairāk informācijas par projektu

Kopš ekonomiskās krīzes nopietna problēma nodarbinātības jomā ir jauniešu bezdarbs. Galvenie šķēršļi, kas jauniešiem neļauj atrast darbu ir pieredzes trūkums un zems izglītības līmenis, kas neatbilst darba tirgus prasībām. Dažādi pētījumi apliecina, ka jaunieši, kas 15 - 29 gadu vecumā saņem minimālo algu, nav pietiekami labi izglītoti, lai pelnītu vairāk.
Jauniešu garantija sniedz atbalstu un risina šo problēmu - tā piedāvā profesionālo izglītību, kas jauniešiem ir nepieciešama, lai veidotu veiksmīgu karjeru.
Projekta efektivitāti apliecina akts, ka Latvijas jauniešu bezdarba līmenis ir nokrities zem ES vidējā rādītāja.

Project: Implementation of initial vocational education programmes within a framework of the Youth Guarantee

After the economic crisis the essential problem is unemployment among young people. The main obstacles that hinder young people to get a job are the lack of experience and low educational level for the labor market. Different inquiries show that young people aged 15 – 29 is the group that works for a minimal wage, they are not educated enough to earn more.
The Youth Guarantee project comes to help and tackles the problem - it provides vocational education the young people need to be successful.
The indicator or an effectiveness of the project is fact, that youth unemployment in Latvia has fallen below the EU average.

 

Projekts: Liepājas šosejas no Lielupes tilta līdz Apšupes pārvadam (24,4 – 38,18 km) un tilts pār Lielupi Kalnciemā renovācija

Projekta dati

Vairāk informācijas par projektu

Projekta ietvaros pilnībā rekonstruēts pirms 57 gadiem (1959.gadā) uzbūvētais tilts pār Lielupi Kalnciemā, kas pēdējo reizi remontēts vien pirms 18 gadiem. Tilta pār Lielupi rekonstrukcija bija lielākais tiltu objekts valsts ceļu tīklā 2015. un 2016.gadā. Tilta remontdarbu gaitā tika atjaunots tērauda konstrukciju aizsargpārklājums, atjaunota brauktuve, izbūvēta jauna hidroizolācija un uzklāts jauns asfaltbetona segums. Tāpat Liepājas šosejas posmā no Lielupes tilta līdz Apšupes pārvadam pilnībā atjaunota ceļa sega ar reciklēšanas metodi, asfaltbetons izbūvēts 3 kārtās. Šis tilts pār Lielupi un ceļa posms ir nozīmīgs katram, kas mēro ceļu pa Liepājas šoseju uz un no Rīgas - tagad tas ir kļuvis ātrāks, drošāks un baudāmāks.

Project: Renovation of Liepaja highway from Lielupe bridge to Apšupe crossing (24.4 - 38.18 km) and bridge over Lielupe in Kalnciems

During the project, the bridge over Lielupe in Kalnciems (built 57 years ago - in 1959), which was last repaired only 18 years ago, was completely reconstructed. In 2015 and 2016 the reconstruction of the bridge over the Lielupe was the largest bridge reconstruction site in the national road network. This bridge over the Lielupe and the reconstructed road section is important for anyone who is driving the Liepaja highway to and from Riga - now it has become faster, safer and more enjoyable.

 

Projekts: Jaunas ražošanas ēkas būvniecība laminētā bērza saplākšņa ražošanas vajadzībām

Projekta dati

Vairāk informācijas par projektu

Ar ES fondu atbalstu tiek veicināta rūpniecības, uzņēmējdarbības attīstība - šajā projektā ir uzbūvēta jauna, moderna ražotne Kuldīgā, attīstot vietējo ekonomiku un nodarbinātību. Ražošanas ēka SIA “Stiga RM” vajadzībām nodrošina jauna produkta - laminētā bērza saplākšņa - ieviešanu ražošanā.

Project: Building new factory for production of the laminated birch plywood

The EU funds supports development of industry and business: in this project has built a new, modern production plant in Kuldiga promoting the local economy and employment. The factory for the "Stiga RM" Ltd. provides introduction of a new product - laminated birch plywood.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 14. maijā
Uz augšu