}

Plānošana

Finanšu ministrija ciešā sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sagatavojusi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027.gadam, kuru 2022.gada 25.novembrī apstiprinājusi Eiropas Komisija.

Programma ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments, kas iezīmē investīcijas Latvijai piešķirtā Eiropas Sociālā fonda+, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Taisnīga pārkārtošanās fonda finansējuma ietvaros. Programma ir izstrādāta, balstoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027.gadam identificētajām tautsaimniecības vajadzībām un noteiktajiem uzdevumiem. Programmā norādīti politiskie mērķi, prioritātes un specifiskie atbalsta mērķi un to ietvaros plānotās veicamās atbalstāmās darbības, finansējuma apmērs un atbilstošs nacionālais līdzfinansējums, kā arī noteikti sasniedzamie rādītāji.

Finanšu ministrija aktīvi turpina gatavošanos ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzsākšanai, izstrādājot arī nepieciešamos nacionālo horizontālo tiesību aktu projektus.

Nr.p.k. Dokuments Publicēts
1.

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam 

Programmas pielikumi

EK lēmums par Programmas apsitprināšanu

Programmā iekļauto specifisko atbalsta mērķu rādītāju apraksti

Programmā iekļauto specifisko atbalsta mērķu novērtējumi atbilstoši horizontālā principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” nosacījumiem

Apstiprināts MK 02.11.2022.

Eiropas Komisijas lēmums: 25.11.2022.

2. 

Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2021. - 2027. gada plānošanas periodam

EK lēmums par Partnerības līguma apstiprināšanu

Apstiprināts MK 20.09.2022.

 

Eiropas Komisijas lēmums 21.10.2022.

3.

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam Vides pārskats

Informatīvs ziņojums

Atzinums par Darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam
Vides pārskatu

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 29. martā
Uz augšu