}

Normatīvie akti

LIKUMI

Saturs

Datums

Ielāde 

Eiropas Savienības fondu  2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likums

04.05.2022.

 Skatīt

 

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

 Nr.
p.k.

Saturs

Noteikumu Nr. 

Datums

Ielāde 
1. Prasības Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai 580 20.09.2022.

Skatīt

2. Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas  2021.–2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu 342 14.06.2022.

Skatīt

3. Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā 427 14.07.2022.

Skatīt

4. Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā nodrošina ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 770 13.12.2022.

Skatīt

5. Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2021.-2027. gada plānošanas periodā 135 21.03.2023.

Skatīt

6. Valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtība Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021.-2027. gada plānošanas periodā 205 25.04.2023.

Skatīt

 

REGULAS

Nr.
p.k.
Saturs Regulas Nr. Datums LV EN
 1.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 2021/1060

(2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai

 2021/1060  24.06.2021.
2. 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/1058

(2021. gada 24. jūnijs) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu

2021/1058 24.06.2021.
3. 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/1057

(2021. gada 24. jūnijs),ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013

2021/1057 24.06.2021.
4.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/1056

(2021. gada 24. jūnijs), ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu

2021/1056  24.06.2021.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 10. maijā
Uz augšu