}

Normatīvie akti, vadlīnijas, protokoli

EIROPAS KOMISIJAS DOKUMENTI

Dokuments DATUMS

Eiropas Komisijas prezentācija par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu

06.07.2021

Eiropas Padomes 2021.gada 6.jūlija lēmums par Latvijas Atveseļošanas fonda plāna izvērtējuma apstiprināšanu (LV) (ENG)

06.07.2021

Pielikums:Eiropas Padomes 2021.gada 6.jūlija lēmumam par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu (LV) (ENG)

06.07.2021

Eiropas Komisijas prezentācija par Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu Latvijā

21.06.2021

Faktu lapa: Pamata veidošana Latvijas atveseļošanai 

21.06.2021

Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (LV) (ENG)

12.02.2021.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2023/435 (2023. gada 27. februāris), ar ko groza Regulu (ES) 2021/241 attiecībā uz REPowerEU nodaļām atveseļošanas un noturības plānos un groza Regulas (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 2021/1060 un (ES) 2021/1755 un Direktīvu 2003/87/EK

(LV) (ENG)

27.02.2023

Plašāka informācija par Eiropas Atveseļošanas fondu un saistošie dokumenti Eiropas Komisijas mājaslapā.

PLĀNS

SATURS DATUMS LATVIEŠU VALODĀ ANGĻU VALODĀ
Prezentācija par Latvijas Atveseļošanas fonda plānu 14.07.2021

Prezentācija

 

Latvijas Atveseļošanas fonda plāns 14.06.2021

Plāns

1.pielikums:principa "Nenodarīt būtisku kaitējumu" novērtējums

Principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējuma pielikums


2.pielikums: izmaksas un finansējums

Precizētais Vides pārskats

Informatīvais ziņojums

izziņa ar partneru komentāriem

Prezentācija

Prezentation

Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīgums (LV) (ENG)

 

 

 

Atveseļošanas fonda plāna Darbības kārtība, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija (LV) (ENG) 16.02.2022.

 

 

Eiropas Komisijas izveidota veidne (COVER NOTE) par izpildītiem AF plāna atskaites punktiem un mērķiem (ENG)  

 

 

Atveseļošanas fonda plāna kopējie rādītāji  

 

 

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

Dokuments DATUMS

Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība”

07.09.2021.

 

VADLĪNIJAS

Dokuments DATUMS

Vadlīnijas informatīvā ziņojuma vai Ministru kabineta noteikumu izstrādei par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas vai investīcijas ieviešanu

13.02.2023.
Skaidrojumi par pārkāpumu konstatēšanu, ziņošanu un
atgūšanu Atveseļošanas fonda plāna īstenošanā
11.11.2022.

ES fondu 2021.-2027. gada un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas

Komunikācijas plāna veidne

ppt paraugs

Dokumentu paraugs

Logo latviešu valodā

Logo angļu valodā

28.11.2022.

 Eiropas Komisijas vadlīnijas

 
Eiropas Komisijas vadlīnijas attiecībā uz Atveseļošanas fonda iekšējo kontroļu sistēmu novērtējumu

 

23.01.2023.

 

SANĀKSMJU PROTOKOLI

Dokuments DATUMS

Sanākmes par Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas jautājumiem darba kārtība

Sanāksmes par Atveseļošanas fonda ieviešanas jautājumiem protokols

07.10.2021.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 19. maijā
Uz augšu