}

Latvijai pieejamie ES fondi

Lielākie finanšu instrumenti, kuru ietvaros Latvija saņem finanšu palīdzību Kohēzijas politikas ietvaros, ir ES struktūrfondi: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), un Kohēzijas fonds (KF), kuru vadību Latvijā nodrošina Finanšu ministrija.

Atkarībā no reģiona atbilstības attīstīto, pārejas vai mazāk attīstīto reģionu kategorijām fondi var nodrošināt no 50 līdz 85% no kopējā projekta finansējuma. Pārējo finansējumu var nodrošināt publiskie (valsts vai reģionālie) vai privātie avoti. Fondu finansējuma galvenais mērķis ir uzlabot Eiropas reģionu un pilsētu konkurētspēju, veicinot izaugsmi un radot darbavietas.

Latvija saņem finansējumu arī Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ietvaros, taču šos fondus administrē Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Turpmāk sniegta informācija tikai par ERAF, ESF un KF, kuru vadību nodrošina Finanšu ministrija.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 14. septembrī
Uz augšu