}

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma (turpmāk – KPVIS) ir Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrēta sistēma, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu īstenošanai un vadībai nepieciešamo datu uzkrāšanu un pieejamību.

Piekļuve KPVIS

Vispārēja KPVIS izveidošanas un izmantošanas kārtība ir noteikta 24.02.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam”.

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam BIZNESA ROKASGRĀMATĀ ir apkopoti Vadošās iestādes norādījumi par datu ievadi sistēmā, kā arī atsevišķas prasības un ieteikumi attiecībā uz informācijas saturu un pieeju datu ievadei.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 22. februārī
Uz augšu