}

Kohēzijas fonds

 

Kohēzijas fonds (KF) ir viens no ES reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības. Tas izveidots, lai finansētu liela mēroga infrastruktūras attīstības pasākumus (projektus) vides aizsardzības un transporta jomā. Fonds sniedz finansiālu ieguldījumu projektiem, lai sasniegtu ES noteiktos mērķus vides un transporta jomās, īstenotu ES politikas un sasniegtu direktīvās noteiktās prasības.

 

Sākotnēji tas tika izveidots kā zināms kompensācijas mehānisms ES dalībvalstīm ar salīdzinoši zemiem ienākumiem saistībā ar Eiropas Monetārās Savienības izveidi, kas tika paredzēta 1992.gadā Māstrihtas līgumā. 1994.gada 16.maijā tika apstiprināta Padomes regula Nr.1164/94par Kohēzijas fonda izveidi.

 

KF prioritātes vides sektorā Latvijā ir:

  • ūdenssaimniecības infrastruktūra un pakalpojumi;
  • atkritumu apsaimniekošana;
  • vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana.

 

KF prioritātes transporta jomā Latvijā ir:

  • Trans-Eiropas transporta tīkla attīstība;
  • ilgtspējīga transporta attīstība;
  • autoceļu, pilsētas transporta, dzelzceļa, ostu un lidostu infrastruktūras attīstība.

 

KF atbildīgās iestādes:

  • Ekonomikas ministrija;
  • Satiksmes ministrija;
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 13. septembrī
Uz augšu