}

Kļūdu līmenis Latvijā

Kļūdu līmenis 2014-2020.gada plānošanas periodā

Revīzijas atzinuma sagatavošanai, pārliecība par izdevumu likumību un pareizību un par vadības un kontroles sistēmas pienācīgu darbību tiek balstīta uz sistēmas auditu un darbību revīziju rezultātiem. Lai sagatavotu 2018. gadā iesniedzamos atzinumus, 2017. gadā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda ietvaros ir veikti:

  • trīs sistēmas auditi, sniedzot priekšlikumus vadības un kontroles sistēmas uzlabošanai ES fondu projektu vadības un kontroles aktivitāšu, risku vadības, valsts atbalsta kontroles un vienkāršoto izmaksu noteikšanas jomās.
  • izdevumu revīzijas, pārbaudot 101 054 767,48 eiro 37 projektu ietvaros. Pārbaudēs konstatētais kļūdas līmenis ir 0,03%, kas ir zemāks par pieļaujamajiem 2%.

Publikācijas

 

Kļūdu līmenis 2007-2013.gada plānošanas periodā

Pateicoties ES fondu administrējošo iestāžu preventīvai darbībai, kā arī informēšanas un izglītošanas pasākumu organizēšanu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Savienības (ES) fondu izlietošanu, Latvijā konstatētais kopējais kļūdu līmenis ir zemāks par Eiropas Komisijas (EK) noteiktajiem  pieļaujamajiem 2%. Turklāt, ja 2013. gadā konstatētais kļūdu līmenis ES fondu projektos bijis 1,49%, tad 2014. gadā tas krities līdz pat 0,93%. Savukārt, 2012. gadā kļūdu līmenis bijis 0,86%.

Lai uzlabotu ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu darbību, RI regulāri analizē konstatētās kļūdas un sniedz priekšlikumus ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai. Piemēram, ES fondu administrēšanā iesaistītajām iestādēm 2013. gadā kopā izteikti 188 ieteikumi, taču 2014. gadā ieteikumu skaits krities līdz 123. Tas nozīmē, ka kopumā ES fondu uzraudzības sistēma arvien tiek pilnveidota. 

Līdzšinējā 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES fondu administrēšanas sistēma vērtējama pozitīvi, tomēr ir konstatēti atsevišķi trūkumi. Piemēram, pēdējā laikā regulāri tiek kavēti norēķini ar finansējuma saņēmējiem. Tas varētu būt saistīts ar tuvošanos plānošanas perioda beigām. Šī iemesla dēļ RI veiks papildu pārbaudes 2015. gada otrajā pusgadā, lai pārliecinātos, ka maksājumu pieprasījumu kontroļu kvalitāte nav pasliktinājusies.

Tāpat revīziju dati liecina, ka, līdzīgi kā 2007. – 2013. gada plānošanas perioda iepriekšējos gados, arī 2014. gadā ES fondu projektos visvairāk kļūdas konstatētas publiskā iepirkuma jomā. Tās nereti ir arī iemesls finanšu korekcijas piemērošanai, kā dēļ projekta ieviesējam nākas šķirties no piesaistītajiem ES fondu līdzekļiem. 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 8. janvārī
Uz augšu