}

Informē par nepieciešamajiem Atveseļošanas fonda plāna grozījumiem

Ceturtdien, 14. jūlijā, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem grozījumiem Atveseļošanas fonda (AF) plānā.

Finanšu ministrs Jānis Reirs uzsver: "Atveseļošanas fonda plānā nepieciešami grozījumi, jo, pirmkārt, Latvijai ir pieejams papildu finansējums specifiski enerģētikas sektora stiprināšanai no “RePowerEU” iniciatīvas, un otrkārt, Krievijas īstenotās karadarbības dēļ situācija tirgos ir mainījusies, ir pieaugušas cenas, tādēļ nepieciešams pārskatīt Latvijas Atveseļošanas fonda plāna sasniedzamos mērķus, izvērtējot, cik daudz varēsim paveikt ar pieejamo finansējumu.”

Eiropas Komisija (EK) 2022. gada 8. martā ir nākusi klajā ar priekšlikumu AF papildu piešķīrumam enerģētikas jomai – “RePowerEU” iniciatīvu.  Pēc FM aprēķiniem, Latvija no šobrīd EK piedāvātās “RePowerEU” iniciatīvas priekšlikuma papildu finansējuma varētu saņemt 109,05 miljonus eiro. Lai izmantotu “RePowerEU” finansējumu dalībvalstīm būs jāsagatavo grozījumi savos AF plānos.

Papildus tam, ņemot vērā karadarbību Ukrainā un pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas, ir paaugstinājušās izmaksas būvniecības jomā, kas attiecīgi rada augstu risku AF plānā noteikto atskaites punktu un mērķu nesasniegšanai par šobrīd plānoto AF finansējumu. Balstoties uz jaunākajām ekonomikas prognozēm, kas tiek izmantotas AF finansējuma aprēķinā,  Latvijai pieejamais AF finansējums indikatīvi varētu palielināties par 8 miljoniem eiro, salīdzinājumā ar Latvijas sākotnēji apstiprināto AF plānu un tā finansējumu. Jāuzsver, ka šo finansējumu plānots izmantot izmaksu sadārdzinājuma segšanai.

Kā zināms, AF plāna atskaites punktu un mērķu sasniegšana ir priekšnoteikums EK maksājumu veikšanai. Finanšu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām AF grozījumu ietvaros plāno veikt plāna mērķu pārskatīšanu.

Kā arī, saskaņā ar AF regulu, dalībvalstis līdz 2023. gada 31. decembrim var piesaistīt resursus AF plāna īstenošanai arī aizdevuma veidā. Pēc FM indikatīvajām aplēsēm Latvijai varētu būt pieejamas aizņēmumu iespējas līdz pat ~ 2 miljardiem eiro (faktiskajās cenās). FM piedāvā piesaistīt AF aizdevumu tādām reformām un investīcijām, kas paredzētas esošajā un plānotajā valsts budžetā un atbilst AF regulas prasībām. Jaunu investīciju pasākumu finansēšana aizdevuma ietvaros šobrīd netiek plānota.

AF grozījumu projektu indikatīvi plānots sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK līdz šī gada beigām.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 14. jūlijā
Uz augšu