}

JASPERS

Joint Assistance to Support Projects in European Regions (Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos) jeb JASPERS ir tehniskās palīdzības partnerība starp Eiropas Komisiju, Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB), kas tiek nodrošināta Centrālajām un Austrumeiropas ES dalībvalstīm, lai uzlabotu lielo projektu dokumentācijas kvalitāti pirms iesniegšanas Eiropas Komisijai atbalstīšanai un finansējuma piešķiršanai no ES struktūrfondiem un Kohēzijas fonda. JASPERS palīdzība mērķis ir veicināt projektu ātrāku apstiprināšanu Eiropas Komisijā un kohēzijas politikas sekmīgu īstenošanu. Šis pakalpojums dalībvalstīm ir bez maksas.

Latvijai JASPERS palīdzība ir pieejama jau kopš 2006.gada. Tas atspoguļo EIB un ERAB plašo pieredzi lielu projektu sagatavošanā īpaši transporta un vides nozarēs, kā arī tādās nozarēs, kā gaisa un jūras transports, enerģētika un zināšanu ekonomija.

Uz JASPERS palīdzības saņemšanu var pieteikties:

  1. jauni projekti, kuri pretendē uz KF un ERAF vai citu finanšu instrumentu, kas ir atbalstīts ar darbības programmu;
  2. projekti, kas jau ir iekļauti esošajās darbības programmās vai plānoti iekļaut nākošajās;
  3. identificējami investīciju piedāvājumi ar indikatīviem projekta izstrādes un pieteikuma iesniegšanas grafikiem;
  4. sadarbības piedāvājumi  plānotajos sektoru pētījumos, darbības programmu vai ģenerālplānu izstrādēs;
  5. uzdevumi saistībā ar programmu ieviešanu un administratīvās kapacitātes celšanu;
  6. skaidri noteikts projekta ieviesējs, ar kuru JASPERS tālāk sadarbosies.

Sīkāku informāciju par JASPERS skatīt šeit.

Papildus JASPERS aktivitātēm ir izveidota vēl JASPERS Networking Platform, kuras mērķis ir paplašināt JASPERS konsultācijas horizontālos jautājumos, kas ir saistoši vairākām ES dalībvalstīm un sektoriem, koncentrējoties uz zināšanu nodošanu, labās prakses izplatīšanu, pieredzes apmaiņu un specifisku problēmu risināšanu projektos.

Sīkāk par JASPERS Networking Platform skatīt šeit.

Combining EU Grant Funding with PPP for Infrastructure: Conceptual Models and Case Examples 

Combining EU Grant Funding with PPP for Infrastructure: Guidelines for the use of DBO to procure Infrastructure projects using EU Structural Funds

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 13. oktobrī
Uz augšu