}

Izvērtēšanas sistēma Latvijā

ES fondu izvērtēšanas sistēma Latvijā iekļaujas kopējā ES fondu vadībā un tajā

2014. – 2020. gada plānošanas periodā iesaistītas šādas puses:

  • ES fondu vadošā iestāde;
  • Konsultatīvā izvērtēšanas darba grupa;
  • Uzraudzības komiteja un tās apakškomitejas;
  • atbildīgās iestādes;
  • ārējie eksperti.

Vadošā iestāde ir atbildīga par ES fondu izvērtēšanas funkcijas nodrošināšanu. Izvērtēšanas koordinēšanu ES fondu vadošajā iestāde nodrošina Finanšu ministrijas Izvērtēšanas nodaļa,kura ir funkcionāli neatkarīga no ES fondu plānošanas un ieviešanas. Izvērtēšanas nodaļas pamatfunkcija ir ES fondu izvērtēšanas organizēšana, kas ietver izvērtēšanas sistēmas un tai pakārtotas normatīvās bāzes izstrādi, izvērtēšanas organizēšanu, izvērtējumu veikšanu, izvērtējumu pēctecības nodrošināšanu, ieskaitot izvērtējumos izteikto rekomendāciju ieviešanas pārraudzību un izvērtēšanas rezultātu publiskošanu, kā arī izvērtēšanas kapacitātes stiprināšanu, ievērojot šajā izvērtēšanas plānā definētos rīcības virzienus. Izvērtēšanas nodaļa nodrošina Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupas sekretariāta funkcijas.

Izvērtējumu veikšanas un kvalitātes uzraudzību nodrošina Konsultatīvā izvērtēšanas darba grupa, kurā, atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumam, darbojas vadošās iestādes, ES fondu ieviešanā iesaistīto iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji.  Viena no darba grupas funkcijām ir arī izvērtēšanas pēctecības nodrošināšana, vienojoties par izvērtējumos izteikto ieteikumu ieviešanu, sagatavojot atbilstošu lēmuma priekšlikumu Uzraudzības komitejai.

Uzraudzības komiteja nodrošina izvērtēšanas stratēģisko vadību  – uzraugot izvērtēšanas plāna īstenošanu un ieteikumu ieviešanu. Uzraudzības komitejas apakškomitejās tiek  sagatavoti priekšlikumi  par nozaru tematisko izvērtējumu veikšanu.

Izvērtējumu veikšanai un kvalitātes uzraudzībai vadošā iestāde var piesaistīt attiecīgās nozares ekspertus, kas pārstāv attiecīgās nozares atbildīgo iestādi vai ar attiecīgo nozari saistītu iestādi vai organizāciju.

Izvērtējumu ziņojumus sagatavo izvērtējuma veicēji (iekšējie vai ārējie eksperti), iekļaujot tajā secinājumus par izvērtējuma tēmu un pamatotus ieteikumus  attiecīgā ieguldījumu veida uzlabošanai / mainīšanai un / vai ieviešanas mehānisma pilnveidošanai.

Lai nodrošinātu izvērtējumu kvalitāti, vadošā iestāde novērtē visus veiktos izvērtējumus atbilstoši vienotai metodoloģijai, kā arī nodrošina veikto izvērtējumu publiskošanu.

Detalizētāka izvērtēšanas sistēmas uzbūve pieejama attēlā.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 3. septembrī
Uz augšu