}

Izvērtējumu pēctecība

Lai nodrošinātu to, ka izvērtējumu secinājumi un rekomendācijas tiek ieviestas dzīvē, tiek veidots izvērtēšanas ziņojumos iekļauto ieteikumu ieviešanas plāns.

Ieteikumu ieviešanas plānā tiek iekļautas visu ikgadējos izvērtēšanas plānos iekļauto izvērtējumu ieteikumi, ko KIDG atzinusi par lietderīgām. KIDG arī nosaka veicamās darbības ieteikuma ieviešanai, ieviešanas termiņu un atbildīgo par rekomendācijas ieviešanu.

Ņemot vērā 2007. – 2013. gada pieredzi, lielāka uzmanība 2014. – 2020. gada plānošanas periodā tiek veltīta ieteikumu pēctecībai un nozaru politikas pilnveidošanai un turpmākajai plānošanai. Lai to nodrošinātu, 2014. – 2020. gada plānošanas periodā izvērtēšanas ieteikumus izskata un apstiprina UK. KIDG aktualizētais ieteikumu ieviešanas plāns tiek izskatīts UK apakškomiteju ietvaros un virzīts apstiprināšanai UK sēdē. Ieteikumu ieviešanas plāna aktualizācija UK paredzēta vismaz vienu reizi gadā.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 2. septembrī
Uz augšu