}

Infografikas

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Atveseļošanas fonda investīcijas enerģētikā un energoefektivitātes paaugstināšanā (25.08.2022.)

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekts Latvijai (12.02.2021)

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekts Latvijai - atbalstāmie virzieni (12.02.2021).

Infografika - ANM finansējums Latvijai 12.02.2021

Infografika - ANM finansējums pa nozarēm 04.02.2021

Infografika - ES Padomes rekomendācijas Latvijai

 

COVID-19 seku mazināšanai pārdalītie ES fondu līdzekļi

Infografika - COVID-19 seku mazināšanai piešķirtie ES fondu līdzekļi (progress līdz 2021. gada janvārim)

EK apstiprinātās ES fondu finansējuma pārdales COVID-19 seku mazināšanai ekonomikas, izglītības un veselības jomās (22.07.2020.)

EK apstiprinātās ES fondu finansējuma pārdales COVID-19 seku mazināšanai transporta, labklājības, vides un reģionālās attīstības jomās (22.07.2020.)

ES fondu finansējuma pārdales COVID-19 seku mazināšanai (19.05.2020.)

ES fondu finansējuma pārdales COVID-19 seku mazināšanai, sadalījums pa nozarēm (19.05.2020.)

 

ES fondu aktualitātes 

ES fondu 2021-2027 investīcijas enerģētikā un energoefektivitātes paaugstināšānā (25.08.2022.)

ES fondu investīcijas Latvijā 2021-2027 (dati uz 12.02.2021)

2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu aktualitātes (līdz 2021. gada janvārim)

Infografika pie informatīvā ziņojuma par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums līdz 08.2020.)

ES fondu (2014-2020) sasniegtie rezultāti (dati uz 31.08.2020)

Pētījuma “Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2019.gadā” rezultāti 

ES fondu (2014-2020) sasniegtie rezultāti (dati uz 31.12.2019)

ES fondu (2014-2020) sasniegtie rezultāti (dati uz 23.07.2018)

Kas ir ES fondi jeb Kohēzijas politika?

Kohēzijai30 - ERAF un KF ieguldījums Latvijā kopš 2004. gada

ESF60 - Eiropas Sociālā fonda ieguldījums cilvēkos Latvijā jau 13 gadus

Ar ERAF un KF atbalstu līdz 31.12.2016. sasniegtais 2014.-2020. gada plānošanas periodā

Ar ESF atbalstu līdz 31.12.2016. sasniegtais 2014.-2020. gada plānošanas periodā

ES fondu ieguldījums Latvijā 2014-2020: piedalies savas valsts attīstībā!

ES fondu ieguldījums Latvijā 2007-2013: paveiktais iedvesmo nākotnei

ES fondi Latvijā 2014-2020 - Ko Latvija plāno sasniegt?

Informācija projektu iesniedzējiem

Kā cirkulē ES fondu līdzekļi?

2014.g. sabiedriskās domas aptaujas rezultāti - ES fondu ieguldījums Latvijā

ES fondu finansējums uzņēmējdarbībai

 

ES fondu atbalsts 2014. - 2020. gada plānošanas periodā pa jomām

Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja

Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

Ilgtspējīga transporta sistēma

Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte

Izglītība, prasmes un mūžizglītība

Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

 

Citas infografikas

Uzņēmēju iespējas iesaistīties labklājības nozares ES struktūrfondu projektos Latvijā

Projektu atlase un īstenošana

Valsts kancelejas pārziņā esošie ES fondu atbalstītie pasākumi

Atbalsts nodarbināto apmācībām - ERAF finansējums biedrībām

Atbalsts nodarbināto apmācībām - komersantiem

ES fondu aktivitātes uzņēmējdarbības un energoefektivitātes veicināšanai 2014.-2020.g.

Kas paveikts 10 gadu laikā?

CFLA administrētie projekti ES fondu 2007. - 2013. gada plānošanas periodā

2014.–2020. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu atbalsts profesionālajai izglītībai

2014.–2020. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu atbalsts vispārējai izglītībai

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 16. septembrī
Uz augšu