}

Ilgtspējīga transporta sistēma

 

Nr.

Nosaukums

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma/ atlases atbalstāmās darbības

Finansējuma saņēmēji

Atlases veids*

Atbildīgā iestāde**

Fonds
***

Kopējais finansējums EUR

MK noteikumi un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš un dokumenti

6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti Molu un viļņlaužu, krasta nostiprinājumu un piestātņu,pārbūve un atjaunošana, lielo ostu infrastruktūras kompleksam piederošo inženiertīklu būvniecība, autotransporta un dzelzceļa pievadceļu  pārbūve, ar ugunsdzēsības un vides aizsardzības prasību ievērošanu, kā arī ar citu drošības prasību ievērošanu saistītās darbības. Rīgas brīvostas pārvalde; Ventspils brīvostas pārvalde; Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde IPIA SM KF

105 073 678

24.05.2016.
MK not. Nr.319

Kritēriji

21.07.2016.- 31.12.2017. 
6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga” Vides un drošības pasākumu uzlabošana starptautiskajā lidostā “Rīga” – manevrēšanas ceļu tīkla uzlabošana un aprīkošana ar ass gaismām, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve, kā arī energoefektīvākas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegāde un apgaismojuma infrastruktūras modernizācija. Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta “Rīga”" IPIA SM KF 13 511 489

2.08.2016.
MK not. Nr.510

Kritēriji

22.09.2016.- 21.10.2016.
6.1.2.

Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”

(2.kārta)

Vides un drošības pasākumu uzlabošana starptautiskajā lidostā “Rīga” – manevrēšanas ceļu tīkla uzlabošana un aprīkošana ar ass gaismām, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve, kā arī energoefektīvākas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegāde un apgaismojuma infrastruktūras modernizācija. Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta “Rīga”" IPIA SM KF 1 764 706

27.10.2020 MK. not. Nr. 652

Kritēriji

19.11.2020 - 21.12.2020
6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras pārbūve un atjaunošana, nodrošinot integrētas transporta sistēmas veidošanu, uzlabojot transporta infrastruktūras tehniskos parametrus un satiksmes drošību un pilsētas centrālās daļas atbrīvošanu no tranzīta satiksmes, kā arī mazinot maģistrālo ielu fragmentāro raksturu. Rīgas pilsētas pašvaldība IPIA SM KF 88 364 076

15.03.2016.
MK not. Nr.158

Kritēriji

27.04.2016.- 31.12.2019.
6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā Jaunu maģistrālo ielu, esošo maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar Eiropas komunikāciju tīklu elementiem (alternatīvu kravas ceļu izbūve, pārbūve vai modernizācija). Nacionālas nozīmes attīstības centri (izņemot Rīgu) TEN-T autoceļu tīklā. IPIA SM KF

52 843 452

30.08.2016.
MK. not. Nr.587

Kritēriji

14.11.2016.- 29.09.2017.
6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana Valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā pārbūve, virsmas nestspējas stiprināšana, vienlaikus īstenojot ceļu satiksmes drošības uzlabošanu. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts ceļi" IPIA SM KF 256 999 769

19.05.2015.
MK not. Nr.243

Kritēriji

13.07.2015.- 30.06.2019.
6.1.6. Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide Izveidot transporta nozares informācijas nacionālo (valsts) piekļuves punktu, kas veicinās satiksmes, ceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību saistītu datu pieejamību un attīstīs intelektisko transporta sistēmu lietotnes un pakalpojumus, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, braukšanas komfortu, samazinātu ceļu satiksmes dalībnieku ceļā pavadīto laiku un uzlabotu sabiedrības mobilitāti. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts ceļi" IPIA SM KF 5 882 353

24.11.2020 MK not. Nr.699

Kritēriji

18.12.2020. - 18.01.2021.
6.2.1.1. Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija  Pasākuma ietvaros tiks īstenots lielais projekts “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" IPIA SM KF 407 810 998

31.01.2017.
MK not. Nr.69

Kritēriji

16.03.2017.- 28.02.2018.
6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve TEN-T pamattīklā esošās dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un jaunas izveide, tai skaitā nozīmīgāko dzelzceļa mezglu pārbūve, satiksmes pārvaldības sistēmu ieviešana, dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija un signalizācijas sistēmas modernizācija. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" IPIA SM KF 126 221 197

21.06.2016.
MK not. Nr.404

Kritēriji

22.08.2016.- 29.12.2017.
6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti Valsts reģionālo autoceļu, kas savieno starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus ar TEN-T autoceļu tīklu, pārbūve Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts ceļi" IPIA SM ERAF 277 032 428

09.02.2016.
MK not. Nr.101

Kritēriji


18.12.2019.- 01.12.2020.

 

 

*IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase;

**EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija;

***ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 18. decembrī
Uz augšu