}

IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

 

Nr.

Nosaukums

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma/ atlases atbalstāmās darbības

Finansējuma saņēmēji

Atlases veids*

Atbildīgā iestāde**

Fonds
***

Kopējais finansējums EUR 

MK noteikumi un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš un dokumenti

2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās Elektronisko sakaru infrastruktūras izveide, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu pieejamību lietotājiem lauku teritorijās Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" IPIA SM ERAF 46 734 253

24.11.2015.
MK not. Nr.664

Kritēriji

29.01.2016.-
29.02.2016.

Atlase noslēgusies

2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība Centralizētu publiskās pārvaldes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu izveide, vai tām nepieciešamo un ar tām sadarbojošos informācijas sistēmu (t.sk. nozaru) izveide un attīstība, t.sk. esošu saskarņu pārveidošana un jaunu saskarņu izveide; semantiskā un tehnoloģiskā publiskās pārvaldes informācijas sistēmu savietošana. Darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu uzlabošana, kā arī tam nepieciešamā satura digitalizācija, lietojamības pilnveide, datu kvalitātes pilnveide.  Pakalpojumu (t.sk. e-komercija) pielāgošana sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū.  Tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības, valsts kapitālsabiedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai) un tiesu varas institūcijas IPIA VARAM ERAF 139 640 840

17.11.2015.
MK not. Nr.653

Kritēriji

05.04.2016.-
30.11.2017. (I kārta)

05.04.2018.- 30.03.2021.
(II kārta)

2.2.1.2. Digitalizācija Digitalizācija, dažāda satura informācijas digitalizācija, publiskas pieejamības nodrošināšana. Pasākuma ietvaros plānots īstenot aktivitātes, lai veiktu kultūras mantojuma digitalizēšanu un izveidotu publiski pieejamas digitālās kolekcijas, attīstītu saistītos e-pakalpojumus, kas pēc iespējas plaši nodrošinātu digitālā kultūras mantojuma un kultūras satura resursu pieejamību sabiedrībai. Latvijas Nacionālā bibliotēka IPIA VARAM ERAF

11 900 000

08.03.2016.
MK not. Nr.151

Kritēriji

29.12.2016.- 30.06.2019.

Atlase noslēgusies

*IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase;

**EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija;

***ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 14. decembrī
Uz augšu