}

Ieviešana

ES fondu ieviešana ir nepieciešamo plānošanas dokumentu sagatavošana, saskaņošana un apstiprināšana, ES fondu vadības sistēmas izveide, ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde, projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana, projektu īstenošana, kontrole, revīzija, uzraudzība un izvērtēšana.

Par ES fondu (Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda) vadību Latvijā atbild Latvijas Republikas Finanšu ministrija – ES fondu vadošā iestāde. Finanšu ministrijā par ES fondu vadību atbildīgi četri departamenti – ES fondu stratēģijas departaments, ES fondu uzraudzības departaments, Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departaments un ES fondu lietu departaments. Vadošās iestādes struktūra un kontakti pieejami šeit.

Savukārt par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) vadību Latvijā atbild Latvijas Republikas Zemkopības ministrija. Informācija par EJZF ieviešanas progresu pieejama šeit, savukārt par ELFLA ieviešanas progresu informācija pieejama šeit.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 13. septembrī
Uz augšu