}

ES fondu vadošās iestādes ziņojumi Eiropas Komisijai 2014.-2020.gada plānošanas periodā

1. Gada ziņojumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanu

Iesniedzami EK atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.1303/2013 50. un 111.pantam katru gadu līdz 31.maijam (2017. un 2019.gadā līdz 30.jūnijam).

Informācija   
Pārskata periods
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014. un 2015.
Ziņojums (gala versija) pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf (pielikumi zip)
Kopsavilkums (latviski) pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Izziņa par ziņojumā veiktiem labojumiem - - pdf pdf pdf pdf
Apstiprināts Uzraudzības komitejā  23.05.2023. 27.05.2022. 14.05.2021. 19.05.2020. 25.06.2019. 18.05.2018. 01.06.2017. 10.05.2016.
Iesniegts Eiropas Komisijā 24.05.2023. 27.05.2022. 14.05.2021. 20.05.2020. 28.06.2019. 21.05.2018. 22.06.2017. 26.05.2016.
Apstiprināts Eiropas Komisijā   01.07.2022. 01.09.2021. 26.06.2020. 23.10.2019. 06.09.2018. 11.10.2017. 13.09.2016.

 


2. Stratēģiskie progresa ziņojumi par Partnerības līguma īstenošanu 

Iesniegti EK atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.1303/2013 52. pantam līdz 2017. un 2019.gada 31.augustam.

Informācija Pārskata periods 
Līdz 31.12.2018. Līdz 31.12.2016. 
Ziņojums  pdf

pdf

Ex-ante nosacījumu izpilde

Iesniegts Eiropas Komisijā 30.08.2019. 24.08.2017.
Apstiprināts Eiropas Komisijā 20.09.2019. 14.09.2017.

 

 

3. Ziņojums par jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un jauniešu garantijas īstenošanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros 

Iesniegts EK atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.1304/2013 19.pantam.

Informācija Pārskata periods - 2014.gads
Ziņojums  pdf 
zip
Kopsavilkums (latviski) pdf 
Iesniegts Eiropas Komisijā  29.05.2015.
Apstiprināts Eiropas Komisijā 08.10.2015.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 25. maijā
Uz augšu