}

Vadošās iestādes gadskārtējie un stratēģiskie ziņojumi

Atbilstoši Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 67.pantā noteiktajam, vadošā iestāde katru gadu līdz 2014.gadam sniedza Eiropas Komisijai gada ziņojumus par 2007.-2013.plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, savukārt noslēguma ziņojumi par visu darbības programmu ieviešanas periodu tika iesniegti Eiropas Komisijā 2017.gada 30.martā.

Dokumenti

Noslēguma
ziņojums*

Gada ziņojums

2014 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

ZIŅOJUMI EIROPAS KOMISIJAI PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS "CILVĒKRESURSI UN NODARBINĀTĪBA" ĪSTENOŠANU 2007.-2013.gada plānošanas periodā

Ziņojums ->

pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf

pielikumi ->

zip  zip  zip  zip  zip  zip  xls  zip  

kopsavilkums latv. val. ->

pdf

 doc  doc  doc  doc  doc      

kopsavilkums angļu val. (summary) ->

 pdf  doc  doc  doc  doc  doc      

Eiropas Komisijas atzinums ->

pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf pdf   pdf  pdf

ZIŅOJUMI EIROPAS KOMISIJAI PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS "UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INOVĀCIJAS" ĪSTENOŠANU 2007.-2013.gada plānošanas periodā

Ziņojums ->

pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf

pielikumi ->

zip  zip  zip  zip  zip  zip  xls  zip  

kopsavilkums latv. val. ->

pdf

 doc  doc  doc  doc  doc  doc    

kopsavilkums angļu val. (summary) ->

 pdf  doc  doc  doc  doc  doc  doc    

Eiropas Komisijas atzinums ->

   pdf  pdf  pdf  pdf   pdf  pdf  pdf  pdf

ZIŅOJUMI EIROPAS KOMISIJAI PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS "INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI" ĪSTENOŠANU 2007.-2013.gada plānošanas periodā

Ziņojums ->

pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf

pielikumi ->

 zip  zip  zip  zip  zip  zip  xls  zip  

kopsavilkums latv. val. ->

pdf

 doc  doc  doc  doc  doc  doc    

kopsavilkums angļu val. (summary) ->

 pdf  doc  doc  doc  doc  doc  doc    

Eiropas Komisijas atzinums ->

   pdf pdf   pdf  pdf  pdf  pdf  pdf  pdf

 *Precizēts atbilstoši Eiropas Komisijas komentāriem.

 

Stratēģiskie ziņojumi

N.p.k.

Nosaukums

Dokuments 

Sagatavošanas datums

1.

Stratēģiskais ziņojums 2010.-2012.gads =>
Stratēģiskā ziņojuma pielikums =>

pdf
xls

 10.12.2012.

 2.

Stratēģiskais ziņojums 2007.-2009.gads =>

pdf

15.12.2009.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 3. augustā
Uz augšu