}

Ieviešanas progress

Latvija starp citām dalībvalstīm:


Informācija par ES fondu ieviešanas statusu dažādos griezumos atrodama Eiropas Komisijas tīmekļā vietnē:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 31.05.2023. 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 31.05.2023.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 30.04.2023.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
REACT EU ESF 22 489 087 21 956 359 97,6% 21 956 359 97,6% 21 956 359 97,6% 10 219 073 45,4% 3 503 848 15,6%
REACT EU ERAF 199 954 500 198 348 293 99,2% 197 311 628 98,7% 194 831 564 97,4% 92 471 341 46,2% 47 273 624 23,6%
JNI  29 010 639 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 29 010 147 100,0% 28 445 556 98,1% 29 010 639 100,0%
ESF  676 704 822 673 029 022 99,5% 673 029 022 99,5% 673 029 022 99,5% 567 230 480 83,8% 538 475 618 79,6%
KF 1 246 634 592 1 264 896 682 101,5% 1 253 046 079 100,5% 1 253 046 079 100,5% 874 722 636 70,2% 875 493 361 70,2%
ERAF 2 465 883 158 2 488 855 444 100,9% 2 488 855 444 100,9% 2 488 789 130 100,9% 2 161 266 357 87,6% 2 148 072 005 87,1%
Kopā visi fondi  4 640 676 798 4 676 095 948 100,8% 4 663 208 679 100,5% 4 660 662 300 100,4% 3 734 355 443 80,5% 3 641 829 095 78,5%

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2023              
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016  
2015                

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 20. jūnijā
Uz augšu