}

Finansējuma sadalījums

 

Finansējuma sadalījums pa nozarēm (milj. eiro)

 

KP finansējums 2014.-2020., dalījumā pa prioritārajiem virzieniem 

Nozare

Finansējums EUR 

Ilgtspējīga transporta sistēma

9 29 199 593

Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

603 774 947

Izglītība, prasmes un mūžizglītība

525 213 088

Pāreja uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs

610 867 357

Pētniecības, tehnoloģiju attīstība un inovācijas 

490 732 202

Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

498 622 904

Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja

327 794 090

IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

171 083 829

Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte

159 628 901

Tehniskā palīdzība

101 316 303

Kopā

4 418 233 214

 

 

   ES fondu finansējuma sadalījums pa fondiem, eiro

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 2 426 702 605
Eiropas Sociālais fonds, ieskaitot Jauniešu nodarbinātības iniciatīvu 684 295 424
Kohēzijas fonds 1 205 918 882
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 12. februārī
Uz augšu