}

Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā

 

Projekta numurs: 12.1.1.0/18/TP/001

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) vadošās iestādes (turpmāk – vadošā iestāde) kvalitatīvu un efektīvu ES fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

 

Projekta ieguvumi

Projekta rezultāti:

1. kvalitatīva ES fondu vadība, kontrole, uzraudzība un izvērtēšana Latvijā;

2. operatīvi un kvalitatīvi pārstāvētas Latvijas intereses ES institūcijās un nodrošināta sadarbība ar citām ES dalībvalstīm;

3. paaugstināts zināšanu un prasmju līmenis par jautājumiem, kas saistīti ar ES fondu administrēšanu vadošās iestādes darbiniekiem, kā arī citiem FM darbiniekiem, kas tieši vai netieši ir iesaistīti ES fondu administrēšanā;

4. nodrošināta Kohēzijas politika Latvijā.

 

Projekta atbalstāmās darbības:

1. ES fondu administrēšana;

2. ES fondu uzraudzība;

3. ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana;

4. mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;

5. ES fondu projektu iesniegumu atlases, tai skaitā vērtēšanas nodrošināšana;

6. ES fondu plānošana;

7. ES fondu finanšu kontrole.

 

Projekta termiņš un finansējums

Projekta kopējais pieejamais finansējums – 7 020 000 euro.

Projekta īstenošanas ilgums līdz 2021. gada 31. decembrim.

 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 

Projekta mērķis

Finanšu ministrijas kā Eiropas Savienības (turpmāk-ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes kvalitatīvu un efektīvu ES fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kā arī 2007.-2013.gada plānošanas perioda slēgšanas nodrošināšana. 

Projekta ieguvumi

 • kvalitatīva ES fondu vadība, kontrole, uzraudzība un izvērtēšana Latvijā;
 • operatīvi un kvalitatīvi pārstāvētas Latvijas intereses ES institūcijās un nodrošināta sadarbība ar citām ES dalībvalstīm;
 • paaugstināts zināšanu un prasmju līmenis par jautājumiem, kas saistīti ar ES fondu administrēšanu vadošās iestādes darbiniekiem, kā arī citiem FM darbiniekiem, kas tieši vai netieši ir iesaistīti ES fondu administrēšanā;
 • kvalitatīvi nodrošināta ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadības informācijas sistēmas 2007-2013.gadam (turpmāk – ES fondu VIS) un datu analīzes rīka darbība, tehniskās infrastruktūras uzturēšanas un drošības prasību nodrošināšana ES fondu 2007-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības un slēgšanas procesa atbalstam;
 • stratēģiskā vadības nodrošināšana Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – KP VIS) izveidei un attīstībai atbilstoši jaunām definētām biznesa prasībām;
 • KP VIS tehniskās infrastruktūras uzturēšana, nepārtrauktas pieejamības un drošības prasību nodrošināšana;
 • nodrošināta Kohēzijas politika Latvijā.

Projekta atbalstāmās darbības:

 • ES fondu administrēšana;
 • ES fondu uzraudzība;
 • ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības un slēgšanas procesa nodrošināšana;
 • Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;
 • ES fondu projektu iesniegumu atlases, tai skaitā vērtēšanas nodrošināšana;
 • ES fondu plānošana;
 • KP VIS izveides un attīstīšanas stratēģiskā vadība, sasaistes ar citiem reģistriem izveides un uzturēšanas nodrošināšana, drošības pasākumu un tehniskās infrastruktūras darbības nodrošināšana;
 • ES finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana.

Projekta termiņš un finansējums

Projekta termiņš ir no 2016. gada 1.janvāra līdz 2018. gada 31.decembrim, projekta kopējā summa – 6 950 00,00 eiro (Kohēzijas fonda finansējums).

 

Projekta informācija aktualizēta 14.05.2019.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 29. maijā
Uz augšu