}

ES fondu revīzija

Revīzijas iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments. Revīzijas iestādes galvenais uzdevums ir sniegt neatkarīgu un objektīvu atzinumu par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti un deklarēto izdevumu likumību un pareizību.

Eiropas Savienības fondu revīzijas iestādes misija ir sniegt pārliecību par ES fondu un efektīvām un mērķtiecīgām investīcijām, lai nodrošinātu investīciju ieplūdi Latvijā. 2014. – 2020. gada plānošanas periodā Finanšu ministrija kā revīzijas iestāde atbild par revīziju Latvijai apstiprinātu ESF, ERAF un KF darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība”.

 

Revīzijas stratēģija

Revīzijas stratēģija ir Eiropas Komisijas Vispārējo nosacījumu regulas Nr.1303/2013 127.panta 4.punktā noteiktais Revīzijas iestādes darba plānošanas dokuments, kurā tiek izklāstīta revīzijas metodoloģija, metode darbību izlasei revīzijas mērķiem un revīziju plānošana saistībā ar kārtējo grāmatvedības gadu un diviem nākamajiem grāmatvedības gadiem.

 

Revīzijas stratēģija 2023. – 2025. gadam (aktualizēta 11.01.2023.) – aktuāla

Revīzijas stratēģija 2022. – 2025. gadam (aktualizēta 05.01.2022.) – nav aktuāla

Revīzijas stratēģija 2021. – 2024. gadam (aktualizēta 06.01.2021.) – nav aktuāla

Revīzijas stratēģija 2020. – 2023. gadam (aktualizēta 08.01.2020.) – nav aktuāla

Revīzijas stratēģija 2019. – 2022. gadam (aktualizēta 07.01.2019.) – nav aktuāla

Revīzijas stratēģija 2018. – 2021. gadam (aktualizēta 12.12.2017.) – nav aktuāla

Revīzijas stratēģija 2017. – 2020. gadam (aktualizēta 23.01.2017.) – nav aktuāla

Revīzijas stratēģija 2016. – 2019. gadam (aktualizēta 04.01.2016.) – nav aktuāla

Revīzijas stratēģija 2015. – 2018. gadam (aktualizēta 01.07.2015.) – nav aktuāla

 

Vienotā revīzijas stratēģija ir plānošanas dokuments, kurā norādīti mērķi, darbības jomas un metodika revīzijas iestādes funkciju plānošanai un īstenošanai ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodam. To sagatavo un aktualizē Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments, kurš plāno Vienoto revīzijas stratēģiju tā, lai katru gadu, pamatojoties uz tajā iekļauto auditu un revīziju rezultātiem, Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments varētu sagatavot atzinumu Eiropas Komisijai par ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību un deklarēto izdevumu likumību un attiecināmību.

Vienotā revīzijas stratēģija 2007.-2015.gadam (aktualizēta 11.07.2014.)

 

Revīzijas iestādes plāni

2023. gads

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 01.01.2023. līdz 15.02.2024.

2022.gads

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 01.01.2022. līdz 15.02.2023.

2021.gads

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 01.01.2021. līdz 15.02.2022.

2020.gads

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 01.01.2020. līdz 15.02.2021.

2019.gads

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 01.01.2019. līdz 15.02.2020.

2018.gads

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 01.01.2018. līdz 15.02.2019.

2017.gads

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 01.01.2017. līdz 15.02.2018.

2016.gads

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 30.06.2016. līdz 31.12.2016.

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 01.07.2015. līdz 30.06.2016. (aktualizēts 20.01.2016.)

2015.gads

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 30.06.2015. līdz 31.12.2015. 

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 01.07.2015. līdz 30.06.2016. 

2014.gads

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 19. janvārī
Uz augšu