}

Projekti

▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs Projekta nosaukums Finansējuma saņēmējs Kopējais finansējums ES finansējums
1.1.1 Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai Latvijas Zinātnes padome 47 316 391.00 39898294.00
1.1.1 Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās. RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 32 689 124.22 27270120.71
1.1.1 Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās LATVIJAS UNIVERSITĀTE 29 741 913.23 24016601.38
1.1.1 LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte 16 530 679.89 13335552.65
1.1.1 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS 15 315 842.16 12068735.22
1.1.1 Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā - biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" 14 140 629.00 10186027.00
1.1.1 Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 7 506 014.00 6380111.90
1.1.1 Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 6 936 940.66 5896399.56
1.1.1 Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" 6 475 654.00 5208902.00
1.1.1 Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" 6 328 658.89 5108515.24
1
  • • •    

* - Intervences kategorijas nosaukums

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu