}

Izvērtēšana

ES fondu izvērtēšana ir darbību kopums, ko veic vadošā iestāde, atbildīgās iestādes un par horizontālo principu koordināciju atbildīgās institūcijas, lai novērtētu ES fondu ieguldījumu efektivitāti,  lietderību un ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un sabiedrību.

ES fondu izvērtēšanas mērķis ir nodrošināt pierādījumu bāzi, balstītu uz iepriekšējo periodu ES fondu ieguldīšanas pieredzi Latvijā un citās ES valstīs, uz rezultātiem vērstu un efektīvu ES fondu ieguldījumu plānošanai un veikšanai Latvijas tautsaimniecībā.

ES fondu izvērtēšana ir instruments, kuru izmanto, lai nodrošinātu uz pierādījumiem balstītu, kvalitatīvu un savlaicīgu lēmumu pieņemšanu ES fondu vadībā uz rezultātiem orientētas un sekmīgas Kohēzijas politikas īstenošanai un ES fondu ieguldījumu kvalitātes, efektivitātes un saderības uzlabošanai.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 2. septembrī
Uz augšu