}

Citas programmas

 ES programmas ir integrēts pasākumu kopums, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm ES politiku īstenošanai. Iekļaušanās ES programmās ļauj Latvijai piedalīties nozīmīgos ES procesos un svarīgu problēmu risināšanā, veidojot sadarbību ar citām dalībvalstīm un kandidātvalstīm, un piesaistot ES finanšu resursus. ES programmas ietver daudzveidīgus pasākumus, kuru galvenais mērķis ir Eiropas konkurētspējas palielināšana pasaulē un tirgus integrācija.

Informāciju par Eiropas Kopienas (EK) programmām Latvijā, tajā skaitā apkopotu EK programmu un iniciatīvu sarakstu skat. šeit.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 7. septembrī
Uz augšu