}

2022.gads

Mūsu mērķi ir :

  • ES fondu finansējumu izmantošana pilnā apmērā;
  • pakāpeniska un savlaicīga ES fondu līdzekļu ieplūšana Latvijas tautsaimniecībā.

Lai to panāktu Finanšu ministrija kā ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu:

  • ES fondu maksājumu mērķus un ikgadējos rādītāju sasniegšanas plānus, kurus izskata Ministru Kabinets;
  • piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību.

 

1. Maksājumu finansējuma saņēmējiem un deklarējamo izdevumu plāni, izpilde un prognozes

 

Gada prognoze

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2022

Gada prognoze 11.02.2022

 

EK maksājumu pieteikumu rezerve, PV, 12.01.2022

EK maksājumu pieteikumu rezerve, PV, 18.07.2022

2. Projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu izpilde

 

Gada plāns

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2022

2022. gada plāns pēc 01.02.2022.

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Analītiskais kopsavilkums

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Analītiskais kopsavilkums

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Analītiskais kopsavilkums

 

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Analītiskais kopsavilkums

 

 

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Analītiskais kopsavilkums

 

 

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Analītiskais kopsavilkums

 

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Analītiskais kopsavilkums

 

 

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Analītiskais kopsavilkums

 

 

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Analītiskais kopsavilkums

 

 

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Analītiskais kopsavilkums

 

 

Maksājumu pieprasījumu izpilde

Analītiskais kopsavilkums

Slēgums

*! Šī datne satur Microsoft makro komandas.

3. Finanšu instrumentu investīcijas gala saņēmējos, 2022. gada plāns un izpilde pusgadu griezumā

 

Gada plāns

2022

 

4. ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2022  

 

5. ES fondu finansējuma izsludināto atlašu neizlietotais (brīvais) finansējums

 

I

VI

2022

 

6. COVID-19 seku mazināšanai piešķirto ieguldījumu progress 2014.-2020. gada Kohēzijas politikas fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2022

7. Rādītāju sasniegtās vērtības

 

Rādītāju ziņotās vērtības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2022.gada ziņojumā t.sk. teritoriālā dalījumā

2022
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 28. jūnijā
Uz augšu