}

Perioda slēgšana

Struktūrfondu slēgšana

Latvija iesniedza noslēguma dokumentus par struktūrfondu apguvi EK kā viena no pirmajām ES dalībvalstīm, proti,  trīs mēnešus pirms noteiktā termiņa 2010.gada jūnijā.

2011.gada jūnijā Latvija budžetā no EK saņēma pirmo no četriem 2004.-2006. gada perioda ES struktūrfondu noslēguma maksājumiem 4,5 miljonu EUR apmērā Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas ietvaros, kā arī 2011.gada decembra beigās saņēma otro noslēguma maksājums 6,4 miljonu EUR apmērā Eiropas Sociālā fonda ietvaros, bet 2012.gada jūnijā saņemts Eiropas Reģionālās attīstības fonda  noslēguma maksājums 19 miljonu EUR apmērā, attiecīgi Latvija ir veiksmīgi apguvusi visus pieejamos līdzekļus šo fondu ietvaros.

03.08.2012. ir saņemts pēdējais struktūrfondu noslēguma maksājums Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta ietvaros 1,12 miljonu EUR apmērā, līdz ar to 2004.-2006.gada perioda ES struktūrfondu ieviešana ir pabeigta.

Kopumā šīs investīcijas ir nodrošinājušas tādu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā, kādu Latvija nebūtu spējusi sasniegt tikai ar valsts budžeta līdzekļu un atbalsta saņēmēju pašu resursu palīdzību.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 4. jūlijā
Uz augšu